40,709
TAKAMATSU SHI Japanese food ajinokaze shirato the way to go & Japanese food
ajinokaze shirato
TAKAMATSU SHI ,KAGAWA ,760-0028 ,Japan
Tel.087-822-5022
05 5.0 [0reviews]
Google MAP