MINAMIKYUSHU SHI Japanese food total 13
1
hisashishitokoroshougun
2
occhan
3
hiroshikurage
4
teruie
5
kakashi
6
tsukimitei
7
kushigen
8
kinuko
9
sakanatakuminomaike
10
fuku
11
kodamaajitokoro
12
ryuutarouhisashishi
13
sasafune